Rola nauczyciela

„Człowiek posiada wartość nie dzięki nauczycielom, których miał, ale jedynie dzięki swej pracy osobistej.”

W powyższym cytacie zawarte jest założenie Marii Montessori, oparte na obserwacji dziecka. Mianowicie, w każdej istocie ludzkiej od samego początku tkwi potencjał do rozwoju, a zadaniem nauczyciela jest stworzenie odpowiednich warunków do wzrastania. Nauczyciel powinien dbać o otoczenie, jakim jest klasa przedszkolna, by nieustannie inspirowało dziecko do podejmowania działań. Rola nauczyciela w placówce Montessori kojarzy się z rolą reżysera w teatrze, który projektuje scenę, obserwuje z boku, a następnie udziela wskazówek. Nauczyciel jest przede wszystkim obserwatorem. To nie dzieco uczy się od nauczyciela, ale nauczyciel od dziecka. Nauczyciel układa plan pracy, i przystosowuje materiały pod dziecko, pod jego zainteresowania i potrzeby. W tradycyjnym przedszkolu obiekty, zabawki nie są tak wielką pomocą dla nauczyciela czy nawet dla rozwoju dziecka. W Montessori mamy dostosowany do faz rozwojowych materiał, z którym dziecko może pracować samo, czyli to dziecko jest aktywne, a nie nauczyciel. Kolejną cecha nauczyciela montessoriańskiego jest cierpliwość i umiejętność wycofania w odpowiednim momencie. Czasami chcemy pomóc a możemy zaszkodzić. Wiele razy zdarza się tak, że gdy dziecko sobie z czymś nie radzi chcemy pomóc, chcemy zrobić to za niego. Wtedy jednak odbieramy dziecku możliwość nauki samodzielności, a nawet satysfakcję z wykonanej pracy. W montessoriańskich placówkach szczególną wagę przywiązuje się również do współpracy z rodzicami – zależy nam, by dziecko było podobnie traktowane w domu i przedszkolu.