• Co musisz wiedzieć?

  Co musisz wiedzieć?

   

 • Plan dnia w przedszkolu

  Plan dnia w przedszkolu

   

 • Ogłoszenia aktualności

  Ogłoszenia<span> aktualności </span>

   

Co musisz widzieć?

 • Do Przedszkola Dziecięcy Świat Montessori mogą uczęszczać dzieci od 2,5 do 7 lat.

 • Przedszkole funkcjonuje w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.00 do 17.00.

 •  Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia roku następnego (miesiąc lipiec jest miesiącem wakacyjnym, wolnym od zajęć).

 •  W przedszkolu funkcjonują dwie grupy mieszane wiekowo. Oferujemy grupę anglojęzyczną oraz grupę artystyczną.

 •  Każda grupa jest pod opieką dwóch nauczycieli, pracujących w tym samym czasie. W grupie anglojęzycznej jednym z nauczycieli jest lektor języka angielskiego.

 •  Przedszkole realizuje Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego określoną rozporządzeniem MEN.

 •  Codzienna praca dydaktyczno - wychowawcza prowadzona jest według założeń pedagogicznych Marii Montessori oraz w oparciu o program: „Odkryjmy Montessori raz jeszcze...”.

 •  Zajęcia prowadzone są w odpowiednio przygotowanych salach edukacyjnych z oryginalnymi materiałami Montessori (życie codzienne, sensoryka - kształcenie zmysłów, matematyka, język, biologia, geografia, kultura);

 •  Nauczyciele przechodzą specjalne szkolenia dla nauczycieli montessori oraz uczestniczą w corocznych konferencjach organizowanych przez Polski Instytut Montessori oraz Polskie Stowarzyszenie Montessori.
 • W grupie anglojęzycznej język angielski jest nabywany w sposób naturalny. Lektor towarzyszy dzieciom przez cały ich aktywny czas i współuczestniczy w zabawach, zajęciach dydaktycznych, posiłkach oraz spacerach i wycieczkach. Lektor jest przeszkolony do pracy na materiałach Montessori i pracuje z dziećmi przede wszystkim indywidualnie, tak jak inni nauczyciele. Dodatkowo, w ciągu dnia obywają się zajęcia grupowe w formie lekcji.

 •  Na stałe współpracujemy z logopedą, który wspiera rowój mowy u wszystkich dzieci. Organizujemy również opiekę psychologiczno-pedagogiczną oraz zajęcia specjalistyczne ze wczesnego wspomagania dla dzieci z deficytami rozwojowymi.

 • Przedszkole korzysta z cateringu. Firma, z którą współpracujemy dba o jakość i zdrową dietę dzieci. Przy opiece do dziesięciu godzin, dzieci otrzymują cztery posiłki dziennie: śniadanie, drugie śniadanie, obiad i podwieczorek.

 • Posiadamy 1400 m2 terenu rekreacyjnego. Jest to specjalnie wygrodzony plac zabaw, ogródek, szklarnia oraz zagroda ze zwierzętami gospodarstwa domowego. Dzieci są blisko natury, uczą się odpowiedzialności dbając o rośliny i zwierzęta.

 • Organizujemy okres adaptacyjny, aby dziecko wraz z rodzicami mogło poznać nauczycieli, dzieci i salę (miesiąc sierpień to czas adaptacji przed rozpoczęciem opieki we wrześniu).

 • Oferujemy przede wszystkim domową, ciepłą atmosferę, tak aby dziecko poczuło się bezpiecznie w nowym otoczeniu.