• Co musisz wiedzieć?

    Co musisz wiedzieć?

     

  • Plan dnia w żłobku

  • Ogłoszenia aktualności

    Ogłoszenia <span>aktualności</span>

     

O nas

Przedszkole i Żłobek Dziecięcy Świat Montessori jest niepubliczną placówką oferującą opiekę i wychowanie według założeń pedagogicznych Marii Montessori. Jest kameralnym żłobkiem i przedszkolem, z dużym terenem zielonym ogrodem i zwierzętami gospodarskimi.

Naszą misją jest stworzenie świata, w którym każde dziecko zgodnie z własnym tempem i możliwościami przygotowuje się do życia. Naszym głównym celem jest, by dziecko wyrosło na silną, empatyczną i samodzielną osobę.

Placówka prowadzona jest przez wykwalifikowanego anglistę oraz pedagoga Montessori Mariannę Mordkę oraz muzyka Adama Mordkę. Wspólnie z nauczycielami staramy się tworzyć przyjazną, rodzinną atmosferę i przekazywać pozytywną energię.

Dzięki otoczeniu, specjalistycznym pomocom dydaktycznym oraz stosowaniu zasad pedagogicznych Marii Montessori odkrywamy potencjały dziecka i sprzyjamy jego pełnemu rozwojowi. Pomimo, że Maria Montessori stworzyła swe wspaniałe założena już sto lat temu, są one nadal aktualne i szlachetne. W myśl zasady „pomóż mi zrobić to samodzielnie” – nie wyręczamy dziecka, lecz wspieramy jego działania tak, aby było przekonane, że samo poznaje, odkrywa i zdobywa doświadczenie w otaczającym go świecie.

W “Dziecięcym Świecie Montessori” dzieci uczęszczają do grup wielowiekowych, co umożliwia uczenie się od siebie, rozwijanie niezależności od dorosłych, oraz rozwijanie samodzielności i empatii. Dzieci młodsze uczą się od starszych, starsze pomagają młodszym i chętnie przekazują zdobytą wiedzę stając się mistrzami swojej dziedziny. Tworzymy małą społeczność.

W grupie anglojęzycznej lektor języka angielskiego jest  przede wszystkim pedagogiem Montessori i czuwa nad ogólnym rozwojem dzieci, robi to jednak po angielsku ;-). Lektor współuczestniczy w życiu przedszkola przez siedem godzin dziennie, pracując indywidualnie na pomocach Montessori, organizując zajęcia grupowe, biorąc udział w codziennych czynnościach.

W grupie artystycznej, jednym z wychowawców jest utalentowana osoba, kreatywna, z masą pomysłów, co przekłada się na duży rozwój plastyczno-manualny w tej grupie. 


Każdy rodzic pragnie by jego dziecko odpowiednio się rozwijało i wykorzystywało w pełni swoje możliwości w ciepłej atmosferze. W naszej placówce wykwalifikowani nauczyciele oraz specjalne materiały dydaktyczne pozwalają na indywidualny tok rozwoju. Nasza kadra przede wszystkim oferuje serce i szacunek.