Paulina Byczyńska

  • Absolwentka opieki nad dzieckiem i wczesnego wspomagania na Uniwersytecie Kazimierz Wielkiego.
  • W trakcie studiów na pedagogice przedszkolnej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.
  • Praktyki oraz praca na zastępstwach w naszej placówce.
  • Animator zabaw.
  • Najuczyciel Montessori - w trakcie kursu Montessori, Konferencje Montessori

Dyrektor ds. pedagogicznych

  • Marianna Mordka

    Moja pasja do pracy z dziećmi zrodziła się na początku studiów, kiedy zaczęłam pracę w Centrum Helen Doron, gdzie uczyłam języka angielskiego. Po uzyskaniu tytułu licencjata na kierunku filologia angielska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wyjechałam do Sydney. Studia opieki nad dzieckiem na MEGT Institute w Sydney oraz praca w tamtejszych przedszkolach i żłobku, zainspirowała mnie do zgłębienia tematów pedagogiki alternatywnej. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłam przedszkole Montessori na żywo, nie miałam złudzeń, że to jest miejsce dla mnie...

    Marianna Mordka