Materiały

Materiały Montessori to różnego rodzaju przedmioty inspirujące dzieci do twórczego działania. Cechuje je prostota, estetyka i przemyślana konstrukcja oraz dostosowanie do faz rozwojowych dziecka. Materiał dydaktyczny jest przygotowany zgodnie z określonymi regułami, do których należą:
- stopniowanie trudności,
- przechodzenie od materiału konkretnego do bardziej abstrakcyjnego,
- budzenie ciekawości i zainteresowanie dziecka,
- wyzwalanie różnych form aktywności,
- kontrola błędów, która umożliwia samodzielne poszukiwanie rozwiązań oraz czerpanie radości z sukcesu; dzięki temu dziecko nabiera zaufania we własne siły i pragnie podejmować nowe, trudniejsze zadania.

Te specyficzne cechy dydaktycznych materiałów Montessori umożliwiają dziecku samodzielne działanie. Cały materiał jest ze sobą logicznie powiązany, stanowi integralną całość.